Mystery guest

/Mystery guest
Mystery guest 2017-05-18T08:31:12+00:00
Mystery guest
Et anonymt og uanmeldt besøk hvor den besøkende evaluerer alle aspekter ved gjesteopplevelsen, inkludert service og fasiliteter. Et verktøy for å øke servicesalg og gjestetilfredshet ved å måle det såkalte «sannhetens øyeblikk» – hva som skjer i samhandlingen mellom kunden og den ansatte.
For hoteller, restauranter, spa, cruiserederier, flyselskaper, facility management og andre servicebedrifter som ønsker å måle og forbedre kvaliteten på tjenestene de tilbyr, samt oppnå økt gjestetilfredshet og økte salgsinntekter gjennom mersalg og oppsalg.
Gir ledere og ansatte en objektiv tilbakemelding av serviceytelsen fra kundens ståsted, i tillegg til driftsrelaterte vurderinger. Evalueringen viser til områder for forbedring, trekker frem serviceopplevelser som utmerker seg, og identifiserer tapte salgsmuligheter. Informasjon kan benyttes til opplæring og motivasjon, og bidrar til at bedriften lykkes i å levere det forventede servicenivået. Samtidig utfordres bedriften stadig til utvikling og til å nå nye servicemål.
QI anbefaler kontinuerlige evalueringer (to til fire årlig). Jevnlige mystery guest besøk forsikrer at tilbakemeldingene samlet gir et representativt bilde av faktisk serviceytelse, samt at kvalitetsevalueringene blir en akseptert del av forbedrings- og opplæringsprosesser.
Kontakt oss i dag!

Kvalitetsutvikling for hoteller, restauranter og servicebedrifter

Ønsker du å heve servicenivået og øke omsetningen i din bedrift? QI skreddersyr kvalitetsevalueringer og forbedringsprogrammer.
Kontakt oss i dag!

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging