Mystery call

/Mystery call
Mystery call 2017-05-18T08:31:12+00:00
Mystery Call
En anonym og uanmeldt telefonsamtale hvor innringer evaluerer dialogen med den ansatte, nærmere bestemt kommunikasjonsevner og salgsferdigheter. Mystery calls er et nyttig verktøy for å konvertere forespørsler til salg, samt øke mersalg og oppsalg. Evalueringene kan måle utviklingen i behandling av reservasjons-, kurs- og selskapsforespørsler over tid, eller ad hoc måle markedsføringskampanjer.
Mystery call evalueringer omfatter vanligvis booking, kurs og konferanse, men kan også innbefatte sentralbord, resepsjon og concierge.
Mystery call evalueringer gjør det mulig å forbedre kundeoppfølging og utnytte inntektspotensial ved å innhente informasjon på:

  • Ansattes kommunikasjonsevner
  • Produktkunnskap
  • Salgsferdigheter: konvertering av forespørsel til salg, gjennomføre mersalg og oppsalg
  • Serviceytelse
  • Kundeoppfølging

QI anbefaler at mystery calls gjennomføres månedlig eller ved regelmessige intervaller for å gi et representativt inntrykk av kundehåndtering. Et typisk hotell gjennomfører to til tre konferanseforespørsler og en til to romreservasjoner månedlig.
Kontakt oss i dag!

Kvalitetsutvikling for hoteller, restauranter og servicebedrifter

Mange selskaper har gode systemer for å måle responstid på telefon, men få måler kvaliteten på selve telefonhåndteringen.
Kontakt oss i dag!

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging