Kvalitetsmodell

/Kvalitetsmodell
Kvalitetsmodell 2017-05-18T08:31:10+00:00
Mystery guest
Et effektivt mystery guest/-call program bør være tilknyttet selskapets strategiske mål og planer. QI vurderer eksisterende standarder, og jobber tett med ledergruppen for å videreutvikle produkt- og servicestandarder slik at bedriften kontinuerlig strekker seg mot et stadig høyere nivå. QIs anbefalinger er basert på “best practice” i bransjen, og tilpasses for hver enkelt bedrift.
Involvering av de ansatte og intern aksept er avgjørende suksessfaktorer for kvalitetssikringsprogrammet. QI utfører workshops i utviklings- og implementeringsfasen designet for å skape internt engasjement og aksept.
Mystery guest/-caller måler “sannhetens øyeblikk” – hva som skjer i samhandlingen mellom kunden og den ansatte for å stadfeste om etablerte standarder og mål blir tatt hensyn til og oppnås i virkeligheten.
QIs rapporteringssystem, MyQI, gjør det enkelt for bedrifter å måle kvalitative driftsresultater og utvikling, rangere enheter innenfor en kjede, benchmarke mot konkurrenter, identifisere styrker og forbedringsområder.
Resultater brukes til å tilrettelegge passende opplæringsprogrammer og andre spissede forbedringstiltak. QI og partnere leverer skreddersydde kurs designet for å motivere og gi målbare resultater.
Kontakt oss i dag!

Kvalitetsutvikling for hoteller, restauranter og servicebedrifter

Ønsker du å heve servicenivået og øke omsetningen i din bedrift? QI skreddersyr kvalitetsevalueringer og forbedringsprogrammer.
Kontakt oss i dag!

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging