Kurs & opplæring

/Kurs & opplæring
Kurs & opplæring 2017-05-18T08:31:11+00:00
Mystery guest
I egen regi, samt i samarbeid med dyktige partnere, tilbyr QI service- og salgskurs, samt opplæringsprogrammer rettet mot identifiserte forbedringsområder. Kurs skreddersys til hver enkelt bedrift, og har til hensikt å motivere og gi håndfaste resultater.

Vår samarbeidspartner, Sellit, har gjennom energiske og inspirerende salgskurs, bidratt til å øke salgsinntekter hos servicebedrifter siden 2001.

QI tilbyr service- og salgsopplæring til alle typer servicebedrifter. Vår partner, Sellit, leverer inspirerende salgskurs til ansatte i eller utenfor tradisjonelle salgsroller.
Fordi de beste resultatene oppnås gjennom motiverte og kompetente ansatte, samt for å øke servicenivået og salgsinntekter.
QI anbefaler kurs og opplæringstiltak når et kvalitetssikringsprogram implementeres, når forbedringsområder er identifisert, når nye konsepter lanseres, ved nyansettelser og når de ansatte trenger motivasjon og påfyll.
Kontakt oss i dag!

Kvalitetsutvikling for hoteller, restauranter og servicebedrifter

Man er aldri bedre enn sitt svakeste ledd!
Kontakt oss i dag!

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging