Hva sier våre kunder om oss

/Hva sier våre kunder om oss
Hva sier våre kunder om oss 2017-05-18T08:31:09+00:00

historiske-liten-logo

“For De Historiske Hotel & Spisesteder (DHHS) har QI vært en særdeles viktig samarbeidspartner for vår utvikling av Historisk Kvalitet i medlemsorganisasjonen. Våre hoteller og spisesteder har sammen gjennom felles kvalitetsstandard utviklet serviceopplevelser som skaper konkurransefortrinn i markedet.

QI har med sin kompetanse gitt i tilfang til vår egen service-erfaring som har skapt grunnlag for stadig høyere kvalitet levert fra våre medlemmer. Vi ser frem til fortsatt utviklende samarbeid med QI.”

Nils Henrik Geitle

 Adm. Dir. – De Historiske – Hotel & Spisesteder

quality-liten-logo

“Samarbeidet med QI og Quality Hotels har eksistert gjennom mange år, og vi er meget fornøyde med samarbeidet. Quality Hotels & Resorts ser at det er
viktig å ha en profesjonell ekstern leverandør som forstår hva vi forventer når det gjelder daglig kvalitetssjekk og evaluering av jobben som gjøres ute på våre hoteller.

QI sin kvalitetskontroll / evalueringsrapport med fokus på service i alle ledd, renhold og vedlikehold gir oss et meget godt grunnlag for den jobben som skal gjøres ute på våre hoteller, slik at vi sammen leverer det vi har lovet til våre gjester i alle ledd.”

Katri Inkerø

Konsept & Utviklingsdirektør – Quality Hotels & Resorts

thon-small

“Thon Hotels benytter seg av tjenestene til QI i form av mystery guest, mystery call og konkurrentanalyser. Dette er nyttige verktøy for oss og bidrar til at vi hele tiden er tro til våre konsepter, samt at våre hoteller holder den standard vi ønsker, både med tanke på serviceleveranser av vårt personale og det fysiske produktet. Målingene er virkningsfulle da de drar hele teamet i samme retning og mot samme mål. “

Anders Lindvall

Driftsdirektør – Thon Hotel

telemark-logo-1

“Telemarkskanalen regionalpark bruker Quality Improvement for å styrke   elemarkskanalen som reisemål. Vi ønsker flere gjester og bedre lønnsomhet for virksomhetene. I samarbeidet om utvikling kvalitetsstandarder, evalueringer, analyser og presentasjoner av resultater har QI vist seg som en meget kompetent og pålitelig konsulent, som nyter stor respekt hos våre  aktører. Prosessen gir oss informasjon om sterke og svake sider, og konkrete tilbakemeldinger som vi kan ta tak i og forbedre.”

Frida Sviland

Prosjektkoordinator – Telemarkskanalen Regionalpark

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging