Destinasjonsanalyse

/Destinasjonsanalyse
Destinasjonsanalyse 2017-05-18T08:31:11+00:00
Mystery guest
En helhetlig evaluering av turistopplevelsen på en reiselivsdestinasjon. En kombinasjon av mystery guest, mystery call og mystery web metodikk benyttes for å evaluere de ulike enkeltaktørene som påvirker turistopplevelsen, samt vurdere disse i samspill med hverandre.
Reiselivsdestinasjoner som ønsker å øke besøk og fortjeneste gjennom bedre samspill mellom enkeltaktører og hevet standard på lokale turistopplevelser. Aktører innenfor overnatting, servering, transport, formidling, opplevelser og handel oppfordres til å delta, mens destinasjonsselskapet/reiselivsorganisasjonen/kommunen er initiativtaker.
En destinasjonsanalyse bidrar til å gjøre destinasjonen mer attraktiv som reisemål, og dermed mer lønnsom. Det skreddersydde evalueringsskjemaet fungerer som et effektivt verktøy i opplæring og motivasjon. Rapportene viser til områder med størst forbedringspotensial, og fremhever hensiktsmessig ressursbruk i videreutvikling.
Destinasjonsanalysen bør være en helårlig kontinuerlig prosess med regelmessige målinger både i lav- og høysesong. I tillegg til selve målingene vektlegges implementering og trening i forkant, og presentasjoner i etterkant.
Kontakt oss i dag!

Kvalitetsutvikling for hoteller, restauranter og servicebedrifter

Vil du øke besøk og fortjeneste gjennom bedre samspill mellom enkeltaktører og hevet standard på lokale turistopplevelser?
Kontakt oss i dag!

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging