Forside 2017-05-18T08:31:13+00:00

Ønsker du å heve servicenivået og øke omsetningen i din bedrift?
QI skreddersyr ulike kvalitetsevalueringer og forbedringsprogrammer til dine behov.

Mystery guest

Mystery guest

Et anonymt og uanmeldt besøk hvor den besøkende evaluerer alle aspekter ved gjesteopplevelsen, inkludert service og fasiliteter.

Les mer
Mystery call

Mystery call

En anonym og uanmeldt telefonsamtale hvor innringer evaluerer dialogen med den ansatte, nærmere bestemt kommunikasjonsevner og salgsferdigheter.

Les mer
Mystery Shopping

Mystery Shopping

Et anonymt og uanmeldt besøk hvor kunden evaluerer ren- og vedlikehold på fasiliteter, samt service og salg under handelen.

Les mer
Mystery web

Mystery web

En evaluering av en nettsides brukervennlighet og profesjonalitet, samt vurdering av respons på forespørsler og bookinger gjennom online-kanaler.

Les mer
Destinasjonsanalyse

Destinasjonsanalyse

En helhetlig evaluering av opplevelsen på et turistmål. En kombinasjon av mystery guest, mystery call og mystery web metodikk benyttes for å evaluere de ulike enkeltaktørene som påvirker turistopplevelsen.

Les mer
Konkurrentanalyse

Konkurrentanalyse

En strategisk kartlegging av et konkurrerende hotell-/restaurants styrker og svakheter, eksempelvis gjennom besøk eller en konferanseforespørsel (f.eks. sammenlikning av tilbud gitt ved en forespørsel om konferanse).

Les mer
Kvalitativ benchmarking

Kvalitativ benchmarking

En systematisk sammenlikning av interne resultater mot andre enheter innenfor samme kjede, og/eller mot et bransjegjennomsnitt eller bransjeleder.

Les mer
Kurs & opplæring

Kurs & opplæring

I egen regi, samt i samarbeid med dyktige partnere, tilbyr QI service- og salgskurs, samt opplæringsprogrammer rettet mot identifiserte forbedringsområder.

Les mer
Konsulenttjenester

Rådgivning

Vi skaper verdi gjennom rådgivning på konseptutvikling, driftsoptimalisering, utforming av servicestandarder, design av gjesteveier og kundeopplevelser, samt utforming av opplæringsprogrammer.

Les mer

MyQI

Rapporteringsportalen MyQI presenterer resultater fra kvalitetsevalueringer og kundeundersøkelser, samt tilbyr benchmarking. Bedriftens kvalitetsstandarder er alltid tilgjengelige for bruk i internopplæring.

Hva sier våre kunder om oss?

QI samarbeider med en rekke kunder om kvalitetsutvikling, og utfører kvalitetsevalueringer og forbedringsprogrammer på hoteller, spisesteder, destinasjoner og kjøpesentre i Norge, Sverige, Danmark og Belgia.

historiske-liten-logo

“For De Historiske Hotel & Spisesteder (DHHS) har QI vært en særdeles viktig samarbeidspartner for vår utvikling av Historisk Kvalitet i medlemsorganisasjonen. Våre hoteller og spisesteder har sammen gjennom felles kvalitetsstandard utviklet serviceopplevelser som skaper konkurransefortrinn i markedet.

QI har med sin kompetanse gitt i tilfang til vår egen service-erfaring som har skapt grunnlag for stadig høyere kvalitet levert fra våre medlemmer. Vi ser frem til fortsatt utviklende samarbeid med QI.”

Nils Henrik Geitle

 Adm. Dir. – De Historiske – Hotel & Spisesteder

quality-liten-logo

“Samarbeidet med QI og Quality Hotels har eksistert gjennom mange år, og vi er meget fornøyde med samarbeidet. Quality Hotels & Resorts ser at det er
viktig å ha en profesjonell ekstern leverandør som forstår hva vi forventer når det gjelder daglig kvalitetssjekk og evaluering av jobben som gjøres ute på våre hoteller.

QI sin kvalitetskontroll / evalueringsrapport med fokus på service i alle ledd, renhold og vedlikehold gir oss et meget godt grunnlag for den jobben som skal gjøres ute på våre hoteller, slik at vi sammen leverer det vi har lovet til våre gjester i alle ledd.”

Katri Inkerø

Konsept & Utviklingsdirektør – Quality Hotels & Resorts

thon-small

“Thon Hotels benytter seg av tjenestene til QI i form av mystery guest, mystery call og konkurrentanalyser. Dette er nyttige verktøy for oss og bidrar til at vi hele tiden er tro til våre konsepter, samt at våre hoteller holder den standard vi ønsker, både med tanke på serviceleveranser av vårt personale og det fysiske produktet. Målingene er virkningsfulle da de drar hele teamet i samme retning og mot samme mål. “

Anders Lindvall

Driftsdirektør – Thon Hotel

telemark-logo-1

“Telemarkskanalen regionalpark har brukt Quality Improvement for å styrke Telemarkskanalen som reisemål. Vi ønsker flere gjester og bedre lønnsomhet for virksomhetene. I samarbeidet om utvikling av kvalitetsstandarder, evalueringer, analyser og presentasjoner av resultater har QI vist seg som en meget kompetent og pålitelig konsulent, som nyter stor respekt hos våre  aktører. Prosessen gir oss informasjon om sterke og svake sider, og konkrete tilbakemeldinger som vi kan ta tak i og forbedre.”

Frida Sviland

Prosjektkoordinator – Telemarkskanalen Regionalpark

Quality Improvement

Kontakt oss i dag: +47 926 977 83
E-post: post@qi-int.com

Hjemmeside på andre språk

MyQI kundeportal

Kundeinnlogging